Net Zero Emission Factory

Mission for world's sustainability

 

PASAYA ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Net Zero Emission Factory

หรือโรงงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยมีนโยบายใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อย และเพิ่มการเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางอ้อม  เพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายในปี 2050

 

PASAYA ติดตั้ง โซล่าเซลส์ Solar Cell

 

ก่อตั้งโรงงานสีเขียว

 

เริ่มจากปี 1995 หรือเมื่อ 27 ปีก่อน เราตั้งใจออกแบบโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี ให้เป็นโรงงานที่มีระบบการผลิต และจัดการสิ่งแวดล้อมแบบโรงงานสีเขียว (Green Industry) ออกแบบและวางผังโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน สภาพแวดล้อมที่ดีของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆโรงงานโดยไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อผู้คนและมีการบำบัดน้ำอย่างครบวงจรเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของสารเคมีในชั้นใต้ดินและสามารถรีไซเคิลน้ำได้ 100% โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในขบวนการผลิตได้ถึง 30%

 

บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงงานพาซาญ่า

 

โรงงานPASAYA (บริษัท สิ่งทอ ซาติน จำกัด)เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศมากมาย ทั้งฉลากเขียว Green Industry Label และ Thailand Trust Mark เพราะเราคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

2022 -  ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานสิ้นเปลือง มุ่งสู่การเป็น Net Zero Emission Factory

 

PASAYA ได้เริ่มโครงการพลังงานโซล่าเซลล์ ตั้งแต่ปลายปี 2020 เพื่อใช้พลังงานสะอาดแทนไฟฟ้าจากการเผา ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการมุ่งสู่ Net Zero Emission ซึ่งเราจะต้องทำอีกหลายกิจกรรมต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มการใช้วัตถุดิบ Recycle หรือ Upcycling ให้บรรลุเป้าหมายในปี 2030 รวมถึงโครงการ โรงงานในป่า ซึ่งจะเริ่มภายในปี 2022

ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊ส LPG แทนการเผาถ่านหิน

เราได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมาใช้พลังงานความร้อนจากแก๊ส LPG ระบบ Once through แทนระบบเตาไอน้ำจากการเผาถ่านหิน ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเท่าตัว ในกระบวนการย้อมและฟินิชชิ่งผ้า ทั้งหมดนี้ จะทำให้เราลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ตัน/ปี หรือราว 25% จากขนาดการผลิตในปัจจุบันภายในกลางปี 2023

นวัตกรรมผ้าม่านประหยัดพลังงาน Energy-Saving

คิดค้นนวัตกรรม ผ้าม่านประหยัดพลังงาน Energy-Saving ที่สามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ 2-4 องศาเซลเซียส* ด้วยเทคโนโลยีการทอด้วยเส้นใยเมทัลลิค  สะท้อนความร้อน ป้องรังสี UVA UVB ได้ระดับ UPF50+ จึงทำให้ผู้บริโภค สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในบ้านได้สูงสุดถึง 20%** และยืดอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของภายในห้อง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและได้รับรางวัล Best Innovation Prime ministor Export Award ในปี 2021 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผ้าม่านประหยัดพลังงาน Energy-saving

 

2025 -  โครงการ โรงงานในป่า สร้างป่าในโรงงาน 100 ไร่ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)

 

ในปี 2022 เราได้เริ่มก่อตั้ง โครงการโรงงานในป่า ภายใต้ภาระกิจ PASAYA “Mission for the World”  เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย สนับสนุนเป้าหมายการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (Climate Change)

 

โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกป่าบนพื้นที่โรงงาน 100 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2025 เมื่อปลูกแล้วเสร็จเต็มพื้นที่และต้นไม้เติบโต จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ 300 คาร์บอนตันต่อปี ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์PASAYA จะมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางสภาพภูมิอากาศ นำมาซึ่งความยั่งยืนของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และความอยู่รอดของมนุษย์

 

2030 -  ตั้งเป้าหมายใช้วัตถุดิบที่เป็นรีไซเคิล และเส้นใย upcycling

 

“ที่จริงแล้วPASAYA ไม่ได้เพิ่งจะมาให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ในช่วงที่มีกระแสรักษ์โลกนี้เท่านั้น เราทำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว”

 

เมื่อครั้งที่ PASAYA กำเนิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ทำขึ้น เป็นสิ่งทอที่ปลอดสารพิษฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เราไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อคน และสิ่งแวดล้อมที่ขจัดไม่ได้ เราไม่ใช้สีและสารเคมีที่มีโลหะหนักเป็นส่วนผสม เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้และพนักงาน ผ้าทุกผืนของ PASAYA ได้รับการรับรองระดับสากลเป็นผ้าที่ ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde Free) ระดับที่ใช้ได้กับเด็กทารกแรกเกิด

 

เสื้อสูท PASAYA Zero sweat suit
 

เมื่อปี 2018 PASAYA ได้มีโอกาสร่วมโครงการลดขยะพลาสติกกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยร่วมเป็นหนึ่งใน supply chain ที่นำเส้นใยรีไซเคิล หรือ Up-Cycling polyester มาใช้ผลิตสินค้ากลุ่มผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ พรม รวมไปถึงกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและแฟชั่น อย่างเสื้อสูท รุ่น ZERO SWEAT SUIT ซึ่งได้รับรางวัล DEmark 2020 ทำจากเนื้อผ้าที่ตอบโจทย์เรื่องความเย็นสบายใส่แล้วไม่ร้อน ดูแลง่าย ซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า ไม่จำเป็นต้องรีด  และผ้าม่าน Up-cycling ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและคงทน มีคุณสมบัติลดความร้อนภายในห้อง ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 

ในปัจจุบัน มนุษย์สร้างขยะพลาสติกประมาณปีละ 400 ล้านตัน และมีปริมาณการใช้เส้นใย Polyester ทั่วโลกต่อปีประมาณ 50 ล้านตัน* ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะใช้เส้นใย upcycling ทั้งหมด ก็ยังคงมีขยะพลาสติกเหลืออยู่อีกถึง 7 เท่า การลดการใช้แบบครั้งเดียวทิ้ง จึงเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญจริงๆ

 

คิดเผื่อ ..คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทุกขั้นตอนการผลิตของ PASAYA ไม่มีการปล่อยสารเคมีที่ทำลายสภาพแวดล้อม น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการย้อมถูกบำบัดและนำมาหมุนเวียนใช้ในโรงงานทั้งหมด เพื่อให้สิ่งแวดล้อมของผู้คนที่อยู่รอบโรงงานของเรามีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ PASAYA ยังจัดตั้ง มูลนิธิป่าเขตร้อน  เพื่อระดมทุนสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ การดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า สนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า สนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ตั้งแต่แรกตั้งเมื่อคุณสืบ เสียสละชีวิตในปี 2533 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน                  

 

นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีส่วนร่วมอนุรักษ์แล้ว ยังมีทรัพยากรบุคคลที่เราให้ความสำคัญคือ เด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติ ที่ควรจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง PASAYA เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมกับเพื่อนมิตร ผลักดันการออกกฎหมายคุ้มครองเด็กต่อการถูกละเมิดทางเพศตั้งแต่ปี 2010 รวมทั้งได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิ Saveguardkids เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงและช่วยกันดูแลเด็กๆที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ

 

PASAYA จัดตั้งโครงการ Mission for the world

 

เรามุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน การลดขยะพลาสติก สร้างความยั่งยืนให้สิ่งมีชีวิตและมนุษยชาติ ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ รณรงค์ ปรับพฤติกรรมจากภายในองค์กรสู่ภายนอก โดยได้จัดตั้งโครงการระยะยาว PASAYA Mission for the world ในปลายปี 2022 พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อต่างๆ และลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น Net Zero Emission เพื่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต