วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

How to order
 
  • หากท่านมีรหัสส่วนลดที่ใช้งานได้ สามารถกรอกรหัสส่วนลดในช่อง“ใช้รหัสส่วนลดโปรโมชั่น” ( APPLY PROMOTION CODE ? ) แล้วคลิก “ ใช้ ” ( APPLY )
  • หากท่านมี ส่วนลดเงินสดจากการแลกคะแนน สามารถกรอกตัวเลข ในช่อง “ ส่วนลดเงินสดจากการแลกคะแนน ” ( Your Cash Point ) เพื่อรับสิทธิส่วนลดทันที
  • ** ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม และทำการแลกคะแนนเป็นส่วนลดเงินสดได้ โดยคลิกที่ “ เช็คคะแนน ” ( Check Point )
  • คลิก “ ดำเนินการต่อ ” ( NEXT ) เพื่อไปที่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า