สมาชิกใหม่

PASAYA ยินดีต้อนรับ!

เพศ*

ชื่อ*

นามสกุล*

อีเมล*

รหัสผ่าน*

ยืนยันรหัสผ่าน*

วันเดือนปีเกิด*

เบอร์มือถือ *

การลงทะเบียนสมัครสมาชิก ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงตกลงรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสารจากพาซาญ่าและบริษัทในเครือตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

  1. พาซาญ่า และบริษัทในเครือ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น และจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจกให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด

  2. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  3. ท่านมีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล แก้ไข โอนย้าย คัดค้าน ระงับการใช้ ถอนความยินยอม ลบหรือทำลาย รวมถึงการยื่นเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่นี่