YOU HAVE ITEM(S) IN YOUR WISHLIST
YOU HAVE NO ITEMS IN YOUR SHOPPING CART
在线呼叫中心 : 083 333 7011

PASAYA BIOTECH

PASAYA BIOTECH


"ถั่งเช่าจากพาซาญ่า ไบโอเทค ใช้ถั่งเช่าเพาะบนดักแด้ไหม 100% รับรองคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ ด้วยคุณสมบัติเพิ่มพลังงานจากออกซิเจนในเลือด บำรุงอวัยวะสำคัญและระบบการทำงานของร่างกาย"


ความพิเศษของถั่งเช่าจาก Pasaya

หนอนไหมที่เลี้ยงและดูแลเอง 100% ได้อาหารจากต้นหม่อนที่ปลูกด้วยวิธีกรรม organic เองทั้งหมดจากฟาร์มหม่อน ในพื้นที่โรงงานสีเขียวที่มีมาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เลี้ยงดูจากความเข้าใจในธรรมชาติของไหมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนสื่งแวดล้อม กระบวนการเลี้ยงก่อให้เกิดของเสีย (waste) น้อยที่สุดโดยใช้วิธีตามธรรมชาติ ปลอดจากสารเคมีและสารพิษ มีประวัติการเจริญเติบโตของหนอนไหมทุกรอบการเลี้ยง ตั้งแต่เป็นไข่จนกระทั่งทำรัง เช่นการบันทึก อุณหภูมิภายใน ภายนอก การกินอาหาร ลักษณะต้นหม่อนและใบหม่อน สภาพอากาศ ระยะเวลาการเติบโต ขนาดรังไหมและดักแด้ มีประวัติการเจริญเติบโตของแปลงหม่อน การจำกัดศัตรูของหม่อนโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติ ต้นหม่อนปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี นำไปทำอาหารได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าถั่งเช่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตามธรรมชาติจะเติบโตในแมลงต่างๆเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าของพาซาญ่าไบโอเทค ใช้ดักแด้ไหมเป็นอาหารเพาะเลี้ยง ทำให้ถั่งเช่าได้เจริญเติบโตในที่ๆเหมือนบ้านตามธรรมชาติ ถั่งเช่าของเราจึงมีสุขภาพดีและสามารถสร้างสาร cordycepin ได้มากกว่าถั่งเช่าที่เพาะบนอาหารเลี้ยงเทียมถึง 300%
ข้อมูลวิชาการ


ถั่งเช่าคืออะไร?

ถั่งเช่า เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีที่มาจากธิเบตและจีน ถั่งเช่าในสมัยจีนโบราณถือเป็นสมุนไพรทีมีมูลค่าสูง เฉพาะจักรพรรดิและชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีโอกาสจับต้อง เพราะนอกจากจะมีสรรพคุณที่พิเศษกว่าสมุนไพรชนิดอื่นหลายอย่างแล้ว ถั่งเช่าที่หาได้ตามธรรมชาติยังมีปริมาณน้อยและต้องใช้กำลังคนในการค้นหาเป็นเวลานาน ถั่งเช่าจึงมีมูลค่าสูงมากจนถึงทุกวันนี้

ถั่งเช่า เป็นเห็ดราชนิดหนึ่งในจีนัส cordyceps ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 400 species ความพิเศษของเห็ดในตระกูลนี้ก็คือสาร cordycepin ซึ่งไม่พบในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบนโลกนี้ ถั่งเช่าเป็นเชื้อราที่มีชื่อเรียกพิเศษว่า ‘เห็ดแมลง’ (entomopathogenic fungi) เนื่องจากการที่เห็ดในตระกูล cordyceps จะเจริญเติบโตได้นั้น ต้องอาศัยแมลงเป็นที่อยู่ ซึ่งแต่ละ species ก็จะโตในแมลงชนิดต่างๆกันไป เช่นบางชนิดก็โตในผีเสื้อ บางชนิดโตในมด ถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) เป็นหนึ่งในสมาชิคของตระกูล cordyceps ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ สามารถโตได้ในแมลงหลายชนิดและสามารถเพาะเลี้ยงในสภาวะจำลองได้ จึงมีการนำถั่งเช่าสีทองมาใช้ผลิตเป็นอาหารเสริมและยารักษาโรคมาเป็นเวลานาน จนมีการพัฒนาสารพันธุ์ให้มีความเข้มข้นของสาร cordycepin สูงกว่าถั่งเช่าที่เกิดตามธรรมชาติกระบวนการทำงานของถั่งเช่า


สาร Cordycepin ในธรรมชาติสามารถพบได้ในถั่งเช่าเท่านั้น ช่วยเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายถึงระดับเซลล์ เพราะคอร์ดีเซปินเปรียบเสมือนฝาแฝดของ Adenosine ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ทำหน้าที่นำพลังงานจากออกซิเจนและกลูโคสมาออกมาใช้ ทำให้เซลล์มีพลังงานและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด อวัยวะสำคัญที่ต้องใช้พลังงานตลอดเวลา เช่นหัวใจและสมอง จึงได้รับผลประโยชน์นี้โดยตรง ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายเช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มพลังงานและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น ทั้งจากอาการป่วยต่างๆ การผ่าตัด หรือการให้คีโม