YOU HAVE ITEM(S) IN YOUR WISHLIST
YOU HAVE NO ITEMS IN YOUR SHOPPING CART
Online Call Center : 096 404 6400

Job Opportunities

JOB OPPORTUNITIES

JOIN OUR TEAM

พาซาญ่า คือผู้ที่เติมเต็มความสุข ความสบาย ความปลอดภัย สุขภาพดี ความมีเอกลักษณ์ เราเชื่อว่าความพิถีพิถันในการใช้ชีวิต นำไปสู่การมีชีวิตอันสุนทรีย์ มีคุณภาพ มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ใช้สินค้าพาซาญ่าจะได้รับความสุข มีสุขภาพดี และปลอดภัย จากผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการออกแบบคิดค้นอย่างละเอียดลึกซึ้ง ผลิตอย่างระมัดระวัง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเหลือดูแลเด็ก ๆ ของเราและรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ที่เราต้องอาศัยอยู่ต่อไปอีกนานแสนนาน

วิสัยทัศน์
เราต้องการเป็นผู้สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายสินค้าภายในบ้าน ที่มีคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการ
2. สื่อสาร ส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ชาญฉลาด เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด

คนพาซาญ่า ซื่อสัตย์จริงใจ เอื้อเฟื้อ-ใจดี-มีไมตรีจิต ใส่ใจคุณภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตัวเอง และผู้อื่น
เราแสวงหาผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการสร้างความสำเร็จในชีวิตร่วมกัน

ตำแหน่ง
1. Senior Marketer 1 อัตรา
2. Sales Executive (B2B) 4 อัตรา
3. Textile Development (นักพัฒนาออกแบบสิ่งทอ) 3 อัตรา
4. Senior Programmer 1 อัตรา
5. Merchandiser 1 อัตรา
6. Visual Merchandiser 1 อัตรา
7. PA to MD 1 อัตรา
8. PA to Director 1 อัตรา

สนใจติดต่อ recruitment@pasaya.com