YOU HAVE ITEM(S) IN YOUR WISHLIST
YOU HAVE NO ITEMS IN YOUR SHOPPING CART

Octospider Restaurant

OCTOSPIDER RESTAURANT

     ร้านอาหารกลางน้ำ สวย โดดเด่น ทันสมัย ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ได้แรงบันดาลใจมาจาก สะพานท่าเรือริมทะเลที่มีแนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้พนักงานได้มาทานข้าว และพักผ่อนหย่อนใจ มีพลังกลับไปทำงานอีกในครึ่งวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     โรงงานพาซาญ่ามักจะมีลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้ง และเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำ เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารก็ไม่มีร้านอาหารรับรองลูกค้า ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ กับเรื่องดังกล่าว จึงปรับปรุงอาหาร และสถานที่เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามา ส่วนชื่อ Octospider ได้มาจากรูปทรงอาคารที่มีขามากมายดูเหมือนเอเลี่ยนในนิยาย วิทยาศาสตร์ ชุด Rama ของ Arthur C. Clarke
 
 
พบกับเราได้ที่ https://www.facebook.com/octospiderrestaurant