YOU HAVE ITEM(S) IN YOUR WISHLIST
YOU HAVE NO ITEMS IN YOUR SHOPPING CART
在线呼叫中心 : 083 333 7011
Home Art & Fashion
COLOR FIELD-M29
  • ทำจากเส้นด้ายเล็กที่มีความนุ่มฟูและทนทานเป็นพิเศษ ทอด้วยความหนาแน่นสูงมากถึง 5,000 เส้น/10 ตารางเซ็นติเมตร ทำให้พรมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

  • การเคลือบยางสังเคราะห์ ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างพรมและพื้น ช่วยป้องกันการลื่นล้ม

  • ซักทำความสะอาดได้ ยิ่งซักยิ่งนุ่มฟู

  • ผ่านมาตรฐานกันไฟลาม

  • เพิ่มความคงทนแข็งแรงด้วยการเคลือบยางสังเคราะห์ที่ด้านหลังของพรมแทนการใช้กาวลาเท็กซ์

  • รับประกันไม่มีสารพิษฟอร์มาลดีไฮด์

PLEASE SELECT SIZE
Quantity :
-
+
Out of stock
Price :  $85.64
Unit Price :  $171.27
Barcode : 8858949543162
Note : Due to variations in computer screens, we cannot guarantee that colours show here are truly representative of our products.

客户评价

Please share your experience about this item
Average Product Rating
0.0 out of 5
0 ratings 0 reviews
5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0
Recently Viewed Products